បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសអប់រំភាសាអង់គ្លេស


គោលបំណងនៃកម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា និងឧត្តមសិក្សា។ ជាពិសេស វគ្គសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីគឺសំដៅឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពក្នុង៖ វិធីសាស្រ្តផ្សេងៗក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ការរចនាកម្មវិធីសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍សម្ភារៈ និង។

អំពីកម្មវិធីសិក្សា

-ការអនុវត្តគរុកោសល្យ វិធីសាស្ត្រ &ចិត្តសាស្ត្របង្រៀន

-ការគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាល និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យអប់រំ

-ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា & និងការរៀបចំគម្រោង

-ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការបង្រៀន

-ជំនាញស្រាវជ្រាវ ក្នុងវិស័យអប់រំ

-ជំនាញគ្រប់គ្រង់ថ្នាក់រៀន ជំនាញរៀបចំសិក្ខាសាលា និងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សា

និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងទទូលបាននូវការផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖

-បង្រៀនដោតសាស្រ្តាចារ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ

-ការបង្រៀនបែបសិក្ខាសាលា និងការសិក្សាករណីស្រាវជ្រាវ

-សៀវភៅសិក្សា និងឯកសារ ជាភាសាអង់គ្លេស

-ម៉ោងទ្រឹស្តី (បង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច) ម៉ោងអនុវត្ត (ក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់)

ឱកាសការងារ

-អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យអប់រំ

-សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសភាសាអង់គ្លេស

-អ្នកប្រឹក្សាអាជិពក្នុងវិស័យអប់រំ

-អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការអប់រំ

-ទីប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងវិស័យអប់រំ

-អ្នកបឯកទេសង្រៀន និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា

-អ្នកឯកទេសរៀបចំចងក្រងឯកសារ និងសៀវភៅសិក្សាគោល

-អ្នកប្រឹក្សាយោបល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

អាស័យដ្ឋាន

អគារលេខ ៩បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា

ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ (ម្តុំអូរបែកក្អម)

ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ  098 99 08 88 / 092 29 72 22