បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសគ្រប់គ្រង


អំពីកម្មវិធីសិក្សា

អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងគឺជាកម្មវិធីក្រោយបរិញ្ញាបត្រដែលផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬធុរកិច្ចដែលឯកទេសនេះសិក្សាពី៖

-ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម

-ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ន និងធុរកិច្ច

-ជំនាញក្នុងការគិត និងវិភាគលើវិស័យគ្រប់គ្រង ធុរកិច្ច និងសហគ្រាស

-ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងគម្រោង

-វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន ធុរកិច្ច និងសហគ្រាស

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សា

និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងទទូលបាននូវការផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖

-បង្រៀនដោតសាស្រ្តាចារ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ

-ការបង្រៀនបែបសិក្ខាសាលា និងការសិក្សាករណីស្រាវជ្រាវ

-សៀវភៅសិក្សា និងឯកសារ ជាភាសាអង់គ្លេស

-ម៉ោងទ្រឹស្តី (បង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច) ម៉ោងអនុវត្ត (ក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់)

ឱកាសការងារ

-អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

-អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

-នាយកប្រតិបត្តិ

-អ្នកគ្រប់គ្រងចង្វាក់ផលិតកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់

-អ្នកគ្រប់គ្រងព័ស្តុភារ

-សហគ្រិន

-អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ការងារធុរកិច្ច

-អ្នកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

អាស័យដ្ឋាន

ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ (ម្តុំអូរបែកក្អម)

អគារលេខ ៩បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា

ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ  098 99 08 88 / 092 29 72 22