ថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត សម្ព័ន្ធគ្រូពេទ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្រុមការងារយុវជនកាកបាទក្រហម និងក្រុមការងារយុវជន ស.ស.យ.កប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា បានរៀបចំ យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ (ដូសជម្រុញ) ជូនដល់គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា។